Kurser

 • 2020 – VELUX dagslys rådgiver kursus
 • 2019 – Jura for dig, der arbejder med forbrugere
 • 2019 – Alt om værktøj og storformatfliser
 • 2019 – VELUX dagslys rådgiver kursus
 • 2018 – Certificeret VELFAC vinduesmester
 • 2018 – VELFAC vinduer og døre
 • 2018 – Lovpligtig instruktion udvendig asbest
 • 2017 – Vådrum, SBI
 • 2017 – Unidrain – tekniske specifikationer
 • 2017 – VELUX dagslys-kursus modul 1
 • 2016 – Hvordan fungerer syn og skøn I byggeriet
 • 2015 – Skimmelsanering
 • 2015 – Professionstømrer
 • 2014 – KEIM: Renovering af fugtige/våde kældervægge
 • 2013 – SCHÖNOX kursus i Tyskland
 • 2013 – Schlüter kursus I Tyskland
 • 2012 – Varmt arbejde
 • 2010 – Miljø og renovation *
 • 1996 – Vådrum trin 1 + 2

Indeholdende*

 • Isolering, fredet og bevaringsværdige bygninger
 • Dekorativt fugearbejde
 • Isolering, Energirigtige løsninger
 • Sgraffitopuds
 • Gennembrydning og opbygning af bærende murværk
 • Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder
 • Kvadre og Palæpuds
 • Overfladebehandling med kalkning af murværk
 • Restaurering af stuk
 • Anvendelse af love og regler ved byfornyelse
 • Murede og pudsede gesimser
 • Restaurering af tavl i bindingsværk